Търсите работа или работници? Посетете http://danubejobs.eu

Постепенно набира популярност уеб-платформата, създадена като една от дейностите по проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, който приключи успешно на 28 декември 2019 година. По проекта Сдружение „Активно общество“ си партнираше с Община Вънжу Маре (Румъния), а една от основните цели беше да бъдат свързани пазарите на труда на Видин и Дробета Турну-Северин, както и да се промотира трудовата мобилност в трансграничния регион.
Именно в тази връзка беше разработена и уеб-платформата http://danubejobs.eu, чрез която посредством създаване на свой профил компаниите могат да публикуват обяви, а гражданите имат възможност да кандидатстват за обявените работни позиции.
Регистрацията е безплатна – възползвайте се!

 

   
© Активно Общество